Головна

ISSN 2415-7929

DOI: 10.31891/2415-7929

 

Науковий журнал

“Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

наукове фахове видання

категорія “Б” спеціальності 035,

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188

 

Scientific journal

CURRENT ISSUES OF LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES

Журнал в наукометричних базах

Актуальні проблеми філології
та перекладознавства
(DOI 10.31891/2415-7929)
Google Scholar
h5-Index: 3
(з 2015)

У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів філологічних факультетів.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 17809-6659Р від 29 березня 2011 року.