Головна

ISSN 2415-7929

DOI: 10.31891/2415-7929

 

Науковий журнал

“Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

наукове фахове видання категорія “Б” спеціальності 035,

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188

Scientific journal

CURRENT ISSUES OF LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES

Журнал в наукометричних базах

Актуальні проблеми філології
та перекладознавства
(DOI: 10.31891/2415-7929)
Google Scholar
h5-Index: 9
(з 2015)

У науковому журналі містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.

Науковий журнал розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів філологічних факультетів.

Науковий журнал виходить щоквартально.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24779-14719ПР від 06 березня 2021 року знаходиться на перереєстрації у Міністерстві юстиції України