Лексико-стилістичні та фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови у контексті лінгвокраїнознавчих дисциплін

Фемінізм в англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. та особливості його прояву в українській (порівняльний аналіз на прикладі творчості Вірджинії Вулф та Лесі Українки

Від Марусі Кайдашихи до Іветти Вербицької: трансформація вербалізаторів концептуальних рис жінки в українському художньому дискурсі