Вербалізація гендерних стереотипів та семантичні особливості англійськомовних фразеологізмів з гендерним компонентом (на матеріалі фразеологічних словників)

Способи передачі синтаксичних конструкцій українською мовою (на матеріалі німецькомовного новинного дискурсу)  

Лексико-стилістичні засоби вираження персуазивності в промові Бориса Джонсона, присвяченій російсько-українській війні