Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Випуск 19