Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Випуск 21, Том 1