Редколегія

Головний редактор журналу

 

Царалунга І. Б. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

 

Відповідальний секретар

 

Купчишина Ю. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету

 

Редакційна колегія

Базилевич Марина – PhD, Luther College, м. Декор, штат Айова, (США)

Беднарова-Гібова Клаудія – PhD, University of Presov in Presov, м. Пряшів, (Словаччина)

Бойко Ю. П. – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Гавриш М. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Гнатюк М. І. – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Ємець О. В. – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Єсипенко Н. Г. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Козловський В. В. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Колєгаєва І. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Купчинська З. О. – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Кшановська-Ключевська Ельжбета – PhD, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, м. Краків, (Польща)

Марчук Л. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Ніконова В. Г. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету, м.Київ, Україна

Олійник Л. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Панасенко Н. І. – доктор філологічних наук, University of Ss. Cyril and Methodius, м. Трнава, (Словаччина)

Папушина В. А. – доктор філологічних наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Приймак І. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Скиба К. М. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Славова Л. Л. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Станіславова Л. Л. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Тимошенкова Т. М. – кандидат філологічних наук, професор кафедри германської і романської філології Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» м. Харків, Україна.

Торчинська Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Торчинський М. М. – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Холод Уляна – Philosophie Doctor, магістр кафедри славістики Університету ім. Франтішка Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)

Шуляк С. А. – доктор філолологічних наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Янчишин А. М. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна

Ющишина О. М. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна